Μπορείτε να πληρώσετε το ποσό της δόσης σας από οποιαδήποτε τράπεζα, χρησιμοποιώντας το μοναδικό ενιαίο κωδικό πληρωμής (RF code) που αντιστοιχεί στη σύμβασή σας