Επιτόκια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ*

ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
BNLP (Buy Now Pay Later) 0% Έως € 12
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (έως € 15.000) Από 9,3%-34,3% Από € 100 έως € 200
ΑΓΟΡΕΣ μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Από 0%-22,3% Από € 15 έως € 300

 

Ημερομηνία ισχύος: 19.12.2023

*Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται βάσει του προφίλ του καταναλωτή και της συναλλακτικής του συμπεριφοράς. Το παρόν υπόκειται σε τακτές αναθεωρήσεις. Τα επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά Ν. 128/75 (σήμερα 0,6%) εκτός από το επιτόκιο του προϊόντος BNPL.