Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα του Υποκαταστήματος της εταιρείας με την επωνυμία TBI Bank EAD – Branch Greece,  με το διακριτικό τίτλο TBI Bank, που εδρεύει στον Δήµο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Λ. Κηφισίας αριθ. 196, Τ.Κ. 152 31, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 163671460001

 

Στην TBI Bank EAD (“Τράπεζα”, “Εμείς”, “Μας” ή “Εμάς”) σεβόμαστε το απόρρητο των δεδομένων σας και δεσμευόμαστε για την νόμιμη επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και τα δικαιώματά σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου μας έχει ως στόχο να σας εξηγήσει το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, και από την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα  μας, παρακαλούμε διαβάστε  προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

 

Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε http://www.tbibank.gr ή http://www.tbibank.bg για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς.

 

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική  Cookies, η ιστοσελίδα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται προς ένα γενικό, απροσδιόριστο κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

 

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπως εκτίθεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλείσθε να μη μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λάβετε υπόψη σας όμως ότι σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να μην έχετε πρόσβαση και/ή να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποια στοιχεία του ιστοτόπου μας και να επηρεαστεί η εξυπηρέτησή σας.

Ποιος επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Το Υποκατάστημα της TBI Bank στην Ελλάδα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την ιδιότητά της ως πιστωτικό ίδρυμα, ώστε να είναι δυνατή η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Το Υποκατάστημα της TBI Bank, ενεργώντας σαν Υπεύθυνος επεξεργασίας και η TBI Bank, συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα που μας υποβάλλετε ή αποκαλύπτετε. Ενεργούμε, επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, σαν εκτελούντες την επεξεργασία όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνονται ή αποκτώνται από τρίτους. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα αυτά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών της σχετικά με την προστασία δεδομένων, και συγκεκριμένα, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων υπ’ αρ. 2016/679 (τον «ΓΚΠΔ») και την εθνική νομοθεσία.

Τι είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι (ενδεικτικά): Όνομα, Επίθετο, Όνομα Πατρός, ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης), ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία επίδοσης εκπαίδευσης, αποτελέσματα διαδικασίας πιστοποίησης, αριθμός λογαριασμού τραπέζης, IBAN, κ.α.

 

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν επαφές, επισκέπτες της ιστοσελίδας, υποψήφιους πελάτες, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και προσωπικό της εταιρίας σε φυσική ή και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Στα δεδομένα αυτά δεν ανήκουν ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, δηλαδή δεδομένα για τα οποία δεν μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν δεδομένα όπως (ενδεικτικά) αρχικά ονομάτων ή μικρά ονόματα μόνο ατόμων.

Γιατί Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας – Σκοπός;

Σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο τα μόνα δεδομένα που συλλέγουμε προκύπτουν είτε από τα cookies (για περισσότερς πληροφορίες εδώ) είτε από τις φόρμες επικοινωνίας που συμπληρώνετε και μας αποστέλετε, είτε από το live chat, εάν και εφόσον παρέχετε πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε.
Σκοπός μας είναι:

 

 • να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • να σας βοηθήσουμε και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις, προσφορές και ενημερώσεις για τα προϊόντα και της υπηρεσίες μας
 • προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, καθώς και τα δικαιώματα τρίτων και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • να επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες.
 • να επικοινωνούμε μαζί σας, μεταξύ των οποίων για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με εμάς, τις υπηρεσίες μας ή τη συμβατική μας σχέση.
 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας (ενδεικτικά τη χρήση αναγνώρισης προσώπου, φωνής, δακτυλικού αποτυπώματος ή άλλων βιομετρικών τεχνολογιών, καθώς και διαδικτυακών συστημάτων αναγνώρισης)·
 • να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας, να διατηρούμε την ασφάλειά τους και να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο εμφανίζεται στη συσκευή σας με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.
 • για δραστηριότητες στατιστικής έρευνας και έρευνας αγοράς, για τη μέτρηση ή τον εντοπισμό της απόδοσης των διαφημίσεων που προσφέρουμε και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων για εσάς.
 • να διαφημίζουμε (σε ιστοσελίδες και σε κινητά, ταχυδρομείο, e-mail, τηλέφωνο ή SMS) προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, άλλων εταιρειών του ομίλου μας και τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης και προσαρμογής των προσφορών μας στις προσωπικές σας προτιμήσεις.
 • οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση εξυπηρετεί ή δικαιολογείται από την μεταξύ μας σχέση μαζί σας.

Στα πλαίσια της προχής των υπηρεσίων και των προϊόντων μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, για  :

 

 • να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • να σας βοηθήσουμε και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις, προσφορές και ενημερώσεις για τα προϊόντα και της υπηρεσίες μας
 • προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, καθώς και τα δικαιώματα τρίτων και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • να επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες.
 • επικοινωνούμε μαζί σας, μεταξύ των οποίων για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με εμάς, τις υπηρεσίες μας ή τη συμβατική μας σχέση.
 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας (ενδεικτικά τη χρήση αναγνώρισης προσώπου, φωνής, δακτυλικού αποτυπώματος ή άλλων βιομετρικών τεχνολογιών, καθώς και διαδικτυακών συστημάτων αναγνώρισης)·
 • να διενεργήσουμε πιστοληπτικούς ελέγχους, αξιολογώντας την ικανότητά σας να πληρώνετε τις υποχρεώσεις για να σας προσφέρουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες πριν από τη δημιουργία συμβατικής σχέσης.
 • να εκπληρώνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις που απορρέουν, για παράδειγμα, από το νόμο για τα πιστωτικά ιδρύματα, τον νόμο περί υπηρεσιών πληρωμών και συστημάτων πληρωμών, τον νόμο περί καταναλωτικών πιστώσεων, τον νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον νόμο για τα μέτρα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τους νόμους που ρυθμίζουν τις λογιστικές δραστηριότητες κ.λπ.
 • να διανείμουμε όλα τα οφειλόμενα κεφάλαια
 • να διαχειριζόμαστε τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχουμε,
 • να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών·
 • να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας, να διατηρούμε την ασφάλειά τους και να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο εμφανίζεται στη συσκευή σας με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.
 • να αναπτύσουμε και να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες·
 • για δραστηριότητες στατιστικής έρευνας και έρευνας αγοράς, για τη μέτρηση ή τον εντοπισμό της απόδοσης των διαφημίσεων που προσφέρουμε και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων για εσάς.
 • να διαφημίζουμε (σε ιστοσελίδες και σε κινητά, ταχυδρομείο, e-mail, τηλέφωνο ή SMS) προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, άλλων εταιρειών του ομίλου μας και τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης και προσαρμογής των προσφορών μας στις προσωπικές σας προτιμήσεις.
 • να αναλύουμε, να επικαιροποιούμε και να εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες όσον αφορά τον εντοπισμό, την εκτίμηση κινδύνου και την πιστοληπτική σας ικανότητα, την πρόληψη της απάτης, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· και
 • οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση εξυπηρετεί ή δικαιολογείται από την μεταξύ μας σχέση μαζί σας.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΚΕΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας , δείτε τις Γενικές Πληροφορίες GDPR.

 

Σε κάθε περίπτωση, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και αιτιολογημένο τρόπο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή:

 

 • με σκοπό τη σύναψη ή/και την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας, ή
 • με βάση τη συγκατάθεσή σας, όταν είναι απαραίτητο – η συγκατάθεσή σας θα ζητηθεί εκ των προτέρων, εάν είναι απαραίτητο, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή
 • να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ή
 • για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας, εκτός εάν τα συμφέροντα και τα δικαιώματά σας υπερισχύουν των συμφερόντων μας.
Πως Συλλέγουμε τα Δεδομένα Σας;

Συλλέγουμε τις πληροφορίες με τρεις τρόπους:

 

 1. Όταν μας παρέχετε πληροφορίες, για παράδειγμα, συμπληρώνοντας τις αιτήσεις μας (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών και των αντιπροσώπων μας), στις ιστοσελίδες μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο ταχυδρομείο, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο τηλέφωνο, στη ζωντανή συνομιλία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
 2. αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες ή τα προϊόντα μας, και
 3. όταν παρέχονται από τρίτους, για παράδειγμα, πιστωτικά μητρώα, άλλες εταιρείες στον όμιλο ή τους συνεργάτες μας.

Μεγάλο μέρος της αυτόματης συλλογής δεδομένων γίνεται με τη χρήση cookies, trackers ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη πολιτική Cookies.

 

Πως επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα :

 

Η TBI Bank χειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

 

Από τον διαδικτυακό τόπο: αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών και των των προϊόντων της: αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται και έχετε αποδεχθεί ή/και στους οποίους συναινέσατε στα πλαίσια της σύμβασης του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως η TBI BANK δεσμεύεται να:

 

 • Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, με διαφανή και κατανοητό τρόπο προς το υποκείμενο.
 • Αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου μόνο για όσο καιρό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας (βάση της πολιτικής διακράτησης δεδομένων του οργανισμού).
 • Διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης (βάσει της πολιτικής διακράτησης δεδομένων της εταιρείας).
 • Συλλέγει μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι σχετικά, ικανά και ελαχιστοποιημένα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία.
 • Διενεργήσει λογικά βήματα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή κι όπου απαιτείται να τα διατηρεί ενημερωμένα.
 • Λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημία, κλοπή, τροποποίηση ή αποκάλυψη σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία, όπως ισχύουν.
 • Λαμβάνει υπόψη της τις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού κατά το σχεδιασμό ή την απόκτηση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. Τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα για τη ζημιά που θα προέκυπτε από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημία ή κλοπή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατευθούν.
 • Λαμβάνει επιπλέον μέτρα (τεχνικά και οργανωτικά) κατα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία τους.
 • Ενεργοποιεί την διαδικασία «Data breaches acc. to GDPR» (Αντιμετώπιση περιστατικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) αν και εφόσον παραστεί ανάγκη.
 • Διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται βάση της διαδικασίας των εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρείας.
 • Λαμβάνει άμεσα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που αναγνωριστεί περιθώριο για βελτίωση σύμφωνα με την διαδικασία διαχείρισης αποκλίσεων της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, η TBI BANK έχει λάβει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία και την ικανότητα του προσωπικού της, που έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και να διασφαλίσει ότι είναι ενημερωμένοι για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Το προσωπικό της TBI BANK που έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωμένο να διατηρεί την εμπιστευτικότητα ή υπόκειται σε επαρκή νομική υποχρέωση απορρήτου. Η TBI BANK παρακολουθεί ότι το προσωπικό της που έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική και στη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων και δεν δημοσιεύει, αποκαλύπτει ή δεν ανακοινώνει το σύνολο ή μέρος από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν ζητηθεί από την TBI BANK ή το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Αν έχουμε σκοπό να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σας που συλλέχτηκαν αρχικά για ένα σκοπό προκειμένου να πετύχουμε άλλους στόχους ή σκοπούς, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τι Πληροφορίες Συλλέγουμε για Εσάς;

Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία ενώ χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας, εφαρμογές για κινητά ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας με άλλα μέσα. Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, την ταυτότητά σας, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τη διεύθυνση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, τα δεδομένα απασχόλησης, τη διεύθυνση IP, το αναγνωριστικό συσκευής, την τοποθεσία, τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των υποχρεώσεών σας κ.λπ.:

 

 1. Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς:

Ενδέχεται να συλλέξουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε:

 

 • Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές ή κινητές εφαρμογές μας, συμπληρώνετε φόρμες ή υποβάλλετε αίτηση για δάνεια και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, στα γραφεία μας, στα γραφεία ή τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας ή με άλλο τρόπο.
 • Όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα ή επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Όταν συμμετέχετε σε φόρουμ συζήτησης, προωθητικές ενέργειες ή έρευνες, σχολιάζετε το ιστολόγιό μας ή χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες κοινωνικών μέσων στον ιστότοπό μας ή άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται μέσω των ιστότοπων ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας.
 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων των συνεργατών μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εάν άλλως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των παραπάνω μεθόδων.

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να περιλαμβάνουν: το όνομά σας (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός), ταυτότητα / ΑΦΜ, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό ανήλικων παιδιών,  αριθμό τηλεφώνου επιχείρησης, μηνιαία έσοδα και έξοδα, οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, συναλλαγές τραπεζικών λογαριασμών, προσωπική περιγραφή, φωνητική εγγραφή (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις), φωτογραφία ή εικόνα, δείγμα υπογραφής εγγράφου ταυτότητας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιλέξετε να μας δώσετε.

 

Θα καταγράψουμε, θα αποθηκεύσουμε και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω. Είναι επίσης δυνατή η καταγραφή της επικοινωνίας μας μέσω τηλεφώνου.

 

 1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς αυτόματα:

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά, μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής, της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) και του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Διαδίκτυο, των στοιχείων σύνδεσής σας, του τύπου και της έκδοσης προσθήκης, των ζωνών ώρας, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας, της ανάλυσης οθόνης, των τοποθεσιών της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων γεωγραφικών τοποθεσιών, όπως σήματα GPS, Bluetooth ή WiFi, κωδικοποίηση γραμματοσειρών.
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ενοποιημένων εντοπιστών πόρων (URL), της ακολουθίας των κλικ προς, μέσω και από τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας)· τα προϊόντα που έχετε παρακολουθήσει ή αναζητήσει. (π.χ. σελίδες HTML, γραφήματα κ.λπ.), χρόνος απόκρισης σελίδας, σφάλματα λήψης, διάρκεια επισκέψεων σελίδας, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετακίνηση του ποντικιού πάνω από ορισμένα στοιχεία)· τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση και την έξοδο σελίδων, την ημερομηνία / ώρα ή / και κλικ στα δεδομένα, τους τύπους περιεχομένου με τους οποίο βλέπετε ή αλληλεπιδράτε, άλλους ιστότοπους και εφαρμογές που έχετε επισκεφτεί και οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιείται για την κλήση στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα “Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;”

 

 1. Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους.

Ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως άλλες εταιρείες του ομίλου μας ή βάσεις δεδομένων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το πράττουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική περί απορρήτου και τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και, όπου είναι απαραίτητο, θα λάβουμε και την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από εσάς από τα ακόλουθα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους:

 

– Κατά τη διάρκεια κάθε αίτησης που κάνετε για δάνειο ή παρόμοιο προϊόν, ενδέχεται:

 

 • να αναζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, την πιστοληπτική σας ικανότητα, την οικονομική σας κατάσταση, τα χρέη σας, την καταχώρισή σε σχετικά μητρώα (συμπεριλαμβανομένων μητρώων που περιέχουν πληροφορίες εισοδήματος, πιστωτικό ιστορικό, χρέη προς τρίτους, διευθύνσεις, άκυρα έγγραφα ταυτότητας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα), οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, άλλες εταιρείες του ομίλου μας και άλλα τρίτα μέρη και δημόσια διαθέσιμες πηγές
 • να λάβουμε τις πληροφορίες που παρέχετε στους μεσίτες πιστώσεων και στους επιχειρηματικούς μας εταίρους κατά την υποβολή αίτησης για υπηρεσίες.
 • λάβουμε πληροφορίες από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών σχετικά με τις πληρωμές σας σε εμάς.

– από άλλες εταιρείες και εμπορικούς εταίρους της TBI Bank EAD, με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε σχέση με τους διαγωνισμούς, τις προσφορές ή τις έρευνες στις οποίες συμμετέχετε,

 

– επιχειρηματικούς εταίρους σε τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμών, διαφημιστικά δίκτυα, πάροχοι αναλυτικών στοιχείων, πάροχοι αναζήτησης όταν τους χρησιμοποιούμε για την παροχή υπηρεσιών,

 

– σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όταν έχετε συμφωνήσει να μας αποκαλύψετε τα δεδομένα σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τον διαδικτυακό τόπο και την επικοινωνία μας για διαφημιστικούς σκοπούς ή την προώθηση προϊόντων, τα χρησιμοποιούμε μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα σας ενημερώσουμε όταν σας ζητήσουμε την συναίνεσή σας. Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών και των προϊόντων μας ενδέχεται να διατηρήσουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού πάψετε να είστε πελάτης, προκειμένου να εγγυηθούμε τα έννομα συμφέροντά μας σε περίπτωση διαφορών ή όπως απαιτείται από το νόμο. Κανονικά, διατηρούμε τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι κάθε φορά απαραίτητο για την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων, την συμμόρφωση με υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο και την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων μας. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην μεταξύ μας σύμβαση για να λάβετε ειδικότερη πληροφόρηση.

Μοιραζόμαστε Τα Δεδομένα Σας;

Η TBI Bank στην Ελλάδα αποτελεί υποκατάστημα της TBI Bank Βουλγαρίας η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών της 4finance Holding S.A. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή για να αναπτύξουμε νέες, για την επαλήθευση της πιστοληπτικής ικανότητας και της εκτίμησης κινδύνου, για τους σκοπούς της είσπραξης οφειλών, όταν πουλάμε το σύνολο ή των δανείων και για να συμμορφωθούμε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, κ.λπ.

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου της TBI Bank EAD ή /και 4 Finance για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς.

 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με άλλες εταιρείες του Ομίλου της TBI Bank ή/και της 4 Finance και ορισμένα τρίτα μέρη για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων μαζί σας και για τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Ειδικότερα, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες και ιδιώτες οι οποίοι:

 

 • να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας για την αναγνώρισή σας και την πιστοποιησή σας,
 • να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, όπως η φιλοξενία και η ανάπτυξη ιστοσελίδων, η ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων
 • να συνδράμουν τις δραστηριότητές μας μέσω της εκτίμησης κινδύνου και του εντοπισμού απάτης, της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 • δύναται να αναθέσουμε είσπραξη οφειλών και εξυπηρέτηση πελατών,
 • εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή άλλων επικοινωνιών,
 • διενεργούν ανάλυση σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας και υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ (διαφημιστικές εταιρείες, οργανισμοί δημοσίων σχέσεων, ερευνητικές εταιρείες κ.λπ.)·
 • μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητάς τους και την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών μας απέναντι σας και τη διασφάλιση ότι εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι σε εμάς.

Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Ανά πάσα στιγμή, όταν είμαστε νομικά δεσμευμένοι, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς και τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με το νόμο όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, για την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας των άλλων, για την πρόληψη και τη διερεύνηση απάτης ή για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημόσιων αρχών.
 • Για σκοπούς εντοπισμού, διερεύνησης και πρόληψης απάτης και παροχής βοήθειας για την προστασία από απάτη, προκειμένου να μειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος·
 • Τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
 • Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών, όπως τράπεζες, εταιρείες καταναλωτικής πίστης, πιστωτικά γραφεία και οργανισμούς, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους τρίτους για να διασφαλίσουμε την πλήρη αξιολόγηση της φερεγγυότητάς σας.
 • Κατά την επεξεργασία και είσπραξη άμεσων χρεώσεων ή άλλων πληρωμών που οφείλονται από εσάς στο πλαίσιο σύμβασης δανείου, ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
 • σε περίπτωση μη απόδοσης ή κακής απόδοσης των υποχρεώσεών σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σχετικά με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις σας σε παρόχους υπηρεσιών χρέους, πιστωτικά γραφεία και παρόχους νομικών υπηρεσιών.
 • Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αναλυτές και παρόχους αναζήτησης που μας βοηθούν να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τους ιστότοπούς μας.
 • Κατά την πώληση οποιουδήποτε μέρους του δανείου ή τη μεταβίβαση των υποχρεώσεών σας σε εμάς προς όφελος τρίτου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας.
 • Για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα «Γιατί Συλλέγουμε τα Δεδομένα Σας;»

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου TBI Bank EAD ή /και 4 Finance που ενδέχεται να σας παρέχουν διάφορες υπηρεσίες για λογαριασμό μας, σε κάθε περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω διάταξη.

 

Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο παραλήπτης συμμορφώνεται με την ίδια ασφάλεια, αποθήκευση και χειρισμό προσωπικών δεδομένων με αυτόν που παρέχουμε εμείς. Για το σκοπό αυτό, θα υπογράψουμε κατάλληλες συμβάσεις με τους παραλήπτες δεδομένων, οι οποίες θα προβλέπουν όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση σε τρίτους με τον τρόπο και στο πεδίο εφαρμογής που προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς και στη συγκατάθεση που μας δίνετε περιοδικά.

 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης) εκτός της χώρας μας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι πληροφορίες που μεταφέρουμε μπορούν να κοινοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η επεξεργασία πληρωμών, η ανάλυση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων απάτης, κινδύνων και πιστωτικών ελέγχων), η συλλογή δεδομένων για τη χρήση των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας για διαφημιστικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων βάσει συμπεριφοράς) ή η παροχή βοήθειας ενόψει των αναγκών σας σε υπηρεσίες ή προϊόντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις ισχύουσες κανονιστικές πράξεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη συμφωνία με τυποποιημένες ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και τις εξουσιοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.

Τι Δικαιώματα Έχετε επί των Δεδομένων σας;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, το σκοπό και τη φύση της επεξεργασίας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το με ποιον τα μοιραζόμαστε (εκτός εάν η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών απαγορεύεται από το νόμο). Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε για να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς δωρεάν. Σε περίπτωση όμως επαναλαμβανόμενων αιτήσεων κατά τρόπο καταχρηστικό μπορεί να υπάρχει σχετική χρέωση

 

Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή (στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εάν αυτό δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε). Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να απορρίψουμε ερωτήματα που ενέχουν κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή άλλων των οποίων τα δεδομένα αποθηκεύουμε ή είναι παράλογα, επαναλαμβανόμενα ή θα απαιτούσαν δυσανάλογη προσπάθεια. Ωστόσο, υπόκεινται σε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας στοιχεία. Τέτοιες υποχρεώσεις απορρέουν από τους νόμους για τα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Σε κάθε περίπτωση, όπου δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως.

 

Πρέπει να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στα δεδομένα που μας έχετε παράσχει κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή στη μελλοντική συνεργασία μας και εάν είστε πεπεισμένοι ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή.

 

Μπορείτε να εξαιρεθείτε (ή να διαγραφείτε από) τη λήψη ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικών δελτίων, μηνυμάτων SMS ή άλλων παρόμοιων διαφημιστικών πληροφοριών ανά πάσα στιγμή στο προφίλ σας στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας. Επιπλέον, στο κάτω μέρος οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα εμπορικό μήνυμα, θα παρέχουμε έναν σύνδεσμο για να εξαιρεθείτε από τη λήψη των προσφορών μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μηνύματά μας μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικές ή χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, εκπτώσεις ή άλλες χρήσιμες προσφορές.

 

Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσουμε την αποθήκευσή τους. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλύσετε το ζήτημα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων. Εδώ μπορείτε να βρείτε κατάλογο των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ και των στοιχείων επικοινωνίας.

Λαμβάνουμε Αυτόματες Αποφάσεις για Εσάς;

Προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτηση δανείου σας, μπορεί να κάνουμε αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και κινδύνου για να αποφασίσουμε αν θα σας παρέχουμε ένα δάνειο και να καθορίσουμε το μέγιστο ποσό του. Η αυτόματη αξιολόγηση βασίζεται στα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ή σε τρίτους οπότε τα λαμβάνουμε σύμφωνα με την συναίνεσή σας, την σύμβαση, το νομικό πλαίσιο ή για να προστατέψουμε τα έννομα συμφέροντά μας και αναλύονται με εξειδικευμένο αλγόριθμο. Η TBI Bank έχει αναπτύξει την σχετική διαδικασία υιοθετόντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενα σφάλματα και την διόρθωση ανακριβών δεδομένων συνδιάζοντας μέσα τεχνολογίας με τον ανθρώπινο παράγοντα προκειμένου να διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων.
Σε περίπτωση αυτοματοποιημένης απόφασης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην απόφαση και να ζητήσετε την αναθεώρησή της.

Τι άλλαξε στην πολιτική;

Η παρούσα πολιτική αποτελεί την πλεόν πρόσφατη έκδοση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, καθορίζοντας την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της Πολιτικής Απορρήτου. Εάν έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές, θα επικεντρωθούμε σε αυτές και θα προσπαθήσουμε να σας προειδοποιήσουμε άμεσα όταν είναι δυνατόν. Θα διατηρήσουμε επίσης προηγούμενες εκδόσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου σε αρχείο, ώστε να μπορείτε να τις δείτε.

Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αιτήματα ή σχόλια που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Χαιρετίζουμε οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@tbibank.gr .

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

TBI Bank EAD – Branch Greece

 

Λεωφόρος Κηφισίας 196

 

153 21, Χαλάνδρι

 

Ελλάδα

 

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε πάντoτε πρώτα μαζί μας και αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr),  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ.: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε επίπεδο ομίλου μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου GroupCompliance@tbibank.bg , TBI Bank EAD, UIC 131134023, με έδρα και διεύθυνση στη Σόφια, 52-54 Dimitar Hadjikotsev. Η TBI Bank EAD είναι εγγεγραμμένη στη Βουλγαρική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 0008057 / 20.10.2006.  Επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την TBI Bank EAD και τις εταιρείες της.

Υπάρχουν και Άλλα που Πρέπει να Ξέρετε;

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Εάν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους, υπόκειται στις πολιτικές τους.