• Ιδιώτες
  • Επιχειρήσεις
  • Σχετικά με εμάς

tbi bank: Σε επίπεδα ρεκόρ τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Kαθαρά κέρδη ρεκόρ ύψους 30,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα ενοποιημένα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της tbi bank για το εννεάμηνο του 2022. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά 33% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ήταν υψηλότερη ακόμα και από το σύνολο της κερδοφορίας του 2021 (27,5 εκατ. ευρώ).

Η tbi bank δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2022, ενώ ήδη από την αρχή του έτους, πριν την είσοδό της στην ελληνική αγορά, είχε συνάψει συμφωνίες με περισσότερους από 1.500 εμπόρους. Παράλληλα, μέσω ψηφιακών καναλιών ξεκίνησε να προσφέρει δάνεια γενικού σκοπού.

Οι θετικές επιδόσεις οδήγησαν σε αύξηση των εσόδων της κατά 29%, στα 115 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και των εσόδων από προμήθειες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη του εννεάμηνου του 2022 να ανέλθουν σε 91,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση.

Ο Κώστας Τοβίλ, Market Leader, tbi bank Greece δήλωσε σχετικά: «Οι αριθμοί ρεκόρ του εννεαμήνου αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές επιδόσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και την αφοσίωση της ομάδας μας. Παρόλο που εισήλθαμε πρόσφατα στην ελληνική αγορά, οι λύσεις μας έχουν αποδείξει ότι προσθέτουν αξία τόσο στους συνεργάτες όσο και στους πελάτες μας. Στις αρχές του 2022, παρουσιάσαμε τις λύσεις εναλλακτικών πληρωμών μας στην Ελλάδα, συνεργαζόμενοι με 1.500 εμπόρους. Κύριος στόχος μας, μέχρι το τέλος του έτους, είναι η παροχή περισσότερων ψηφιακών λύσεων, που θα βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών μας».

Ως μία από τις ηγέτιδες εναλλακτικών πληρωμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η tbi bank ενίσχυσε το δίκτυο συνεργατών της και πλέον έχει παρουσία σε σχεδόν 20.000 εμπορικές τοποθεσίες στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα. Tους εννέα μήνες του 2022, η εταιρεία εξυπηρέτησε σχεδόν 850 χιλιάδες αιτήσεις δανείων στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα και εκταμίευσε περίπου 400 χιλιάδες δάνεια ύψους 520 εκατ. ευρώ – αύξηση 36% σε ετήσια βάση.

Για το ίδιο διάστημα, το συνολικό ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 909 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (αύξηση 28%). Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε σε 718 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 (αύξηση 32% σε σύγκριση με το 2021).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 , η Τράπεζα διέθετε ισχυρή θέση τόσο από πλευράς ρευστότητας όσο και από πλευράς κεφαλαίων:á σε ενοποιημένη βάση ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ήταν στο 521% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) 17,1%. Oι δραστηριότητες της tbi bank έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα (48,6% δείκτης κόστους προς έσοδα) και την απόδοση χαρτοφυλακίου στο 23,7%, γεγονός που οδηγεί στην απόδοση του ενεργητικού (ROA) στο 5% και στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στο 23%.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε όλα