Οδηγίες εγκατάστασης του plugin της tbi bank για την πλατφόρμα WooCommerce

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το τρέχων plugin με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε άλλο στο WordPress.

  1. Αποθηκεύστε το plugin που σας έχει σταλθεί στο email σας, στον Υπολογιστή σας.
    (Πχ. Υπολογιστής μου\Επιφάνεια εργασίας\CC_Woocommerce_TBI_GR.v.1.0.1.zip).Η εγκατάσταση προχωρά με την τυπική μέθοδο του WordPress:
  2. Στο Μενού αριστερά επιλέξτε την κατηγορία «Plugins» και μετά επιλέξτε το «Add New»
  3.  Επιλέξτε το κουμπί «Upload Plugin»
  4.    Στην συνέχεια επιλέξτε το αρχείο από το σημείο/φάκελο που το έχετε αποθηκεύσει
    (Πχ. Υπολογιστής μου\Επιφάνεια εργασίας\CC_Woocommerce_TBI_GR.v.1.0.1.zip)
  5.  Μετά το upload, το plugin έχει εγκατασταθεί επιτυχώς. Τώρα χρειάζεται να πάτε στο Μενού αριστερά να επιλέξετε settings και μετά να επιλέξετε την κατηγορία «TBI Pay settings».*Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες, στα πεδία ρύθμισης παραμέτρων, τα οποία παρέχονται από την tbi bank στο excel που σας στάλθηκε στο ίδιο email με το plugin και επιλέξτε την επιλογή «Save changes».
  6. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο τρόπος πληρωμής. Αυτό γίνεται από το Control Panel WordPress. Επιλέγουμε «WooCommerce» -> «Settings» -> «Payments». Επιλέξτε το «Enable» στην δεξιά μεριά του και πατάμε «Save changes».Το plugin σας έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμο!

Κατεβάστε το εγχειρίδιο του WooCommerce